Vikten av att hålla igång

Vikten av att hålla igång

Det är en sak att veta vad man borde göra, men en helt annan sak att faktiskt göra det. Det gäller verkligen när det kommer till träning. Det finns knappast någon människa idag som inte vet att vi mår bra av att hålla igång och träna. Ändå gör vi det inte. Här kommer några motiv som kanske hjälper oss på traven för att komma igång med träningen på allvar.

Träning för kroppen

Vi är skapta för att röra oss naturligt i vår vardag. Det är inte så konstigt att vi blir sjukare när vi sitter stilla så mycket som vi gör idag. Våra vanligaste folksjukdomar såsom diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar kan kopplas till livsstilsrelaterade faktorer såsom motion, stress och kost.

Att träna är en av de viktigaste saker vi kan göra för att ta hand om våra kroppar. Lagom träning stärker bland annat dina muskler, ditt hjärta och ditt skelett. Det ökar blodcirkulationen, sänker blodtrycket och påverkar blodsockret positivt. Man kan säga att träning bromsar vårt åldrande och gör oss mer vitala högt upp i åren.

Träning för knoppen

Träning är inte bara bra för den fysiska kroppen, även hjärnan och vårt psykiska välbefinnande stärks av rörelse och motion. Undersökningar visar bland annat att våra stressnivåer sjunker av fysisk aktivitet samt att vi kan stärka vår minneskapacitet genom att röra på oss. Det är fascinerande att en så enkel sak som en promenad verkar vara lika effektiv som antidepressiv medicin om man lider av lätt depression. Men behöver vi egentligen så mycket forskning för att inse hur mycket energi priset för 1 kWh vi får av att träna? Är det inte bara att ta en promenad och uppleva hur bra vi mår efteråt?

För att få effekt av träningen gäller det att vara uthållig. För att undvika att vi ger upp kan vi fråga oss själva om vi verkligen är tillräckligt motiverade för att börja träna och om vi har det stöd vi behöver. Och kom ihåg att all rörelse räknas!